ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
10
Dec

Lecturer Comscience

Written by Administrator on 10 December 2011.


อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.สมคิด ทุ่นใจ
อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง
อาจารย์ราตรี คำโมง
อาจารย์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต
อาจารย์ชุมพล แพร่น่าน
อาจารย์โสภณ วิริยะรัตนกุุล
อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น
อาจารย์พิศิษฐ์ นาคใจ
อาจารย์เณริสสา อ่อนขำ
Lecturer Comscience

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000