ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
21
Sep

แบบประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ Internet of Thing สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

Written by Administrator on 21 September 2015.

แบบประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ Internet of Thing สำหรับบุคลากรทางการศึกษา https://goo.gl/forms/vuKbxo7Jamw0SIcj2

 

แบบประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ Internet of Thing สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000