ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
18
Jul

จำนวนนักศึกษา

Written by Administrator on 18 July 2012.

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

หลักสูตร

ชั้นปี

คณิตศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

13

41

35

2

-

60

33

3

13

36

6

4

3

16

-

 

จำนวนนักศึกษา

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000