ข่าวประกาศแจ้งให้ทราบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet Of Things (IoT) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือเชิญ กำหนดการ
Print
PDF
22
May

ประกาศเรื่องกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

Written by Administrator on 22 May 2012.

ประกาศเรื่องกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

ตามเอกสารแนบด้านล่าง

download

ประกาศเรื่องกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

Hunting journal for man

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Faculty of Science and TechnologyUttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Rd., Muang,Uttaradit 53000